Datasta ja tekoälystä apua KIRA-alan kurimukseen?

Datasta ja tekoälystä apua KIRA-alan kurimukseen?

Kiinteistö- ja rakennusala on melkoisen kurimuksen kourissa

Tuoreen Valtionvarainministeriön rakennusalan suhdanneryhmän raportin mukaan rakennuslupien määrä on laskussa, myös rakentaminen jatkaa edelleen laskuaan, korjausrakentamisen lasku näkyy selkeästi ja rakentamisen työllisyyden ennustetaan heikentyvän merkittävästi. Meillä on siis käynnissä laskusuhdanne, joka vaikuttaa niin uudis- kuin korjausrakentamiseenkin.

Taloudelliset tekijät ja markkinatilanne

Rakennusliikkeiden taloustilanteen heikkeneminen liitetään myös rakennustarvikkeiden hintojen korotuksiin ja jo sovittuihin ehtoihin. Valitettavasti tähän liitettyjä konkursseja on nähty jo useampiakin. Alalla on huolta mahdollisesta uusista konkurssiaallosta ja yrityskriiseistä, mutta toisaalta kyseessä on mahdollisuus kilpailun vähentymiselle ja uudelleensopeutumiselle.

Rakennusalan kasvumahdollisuudet

Vaikka nykytilanne sisältää ongelmia ja epävakautta, mahdollisuuksien nähdään avautuvan pidemmällä aikavälillä. Infra- ja toimitilarakentamisessa nähdään jo elpymisen merkkejä. Markkinoiden sopeutuminen uuteen korkoympäristöön, muutoksiin kuluttajakäyttäytymisessä sekä teknologisen innovaation potentiaali voivat olla avaintekijöitä, jotka kääntävät laskusuhdanteen nousuun vuonna 2024 ja sen jälkeen. Taloudellisten olosuhteiden paraneminen toimisi katalyyttina alalle, mahdollistaen uusien rakennusprojektien käynnistymisen ja työllisyyden parantumisen. 

 

Tulevaisuuden mahdollisuudet ovat tilaisuus alan toimijoille kasvaa ja sopeutua muuttuvaan liiketoimintaympäristöön.

KIRA-alan mahdollisuudet digitalisaatiolle

Rakennettu ympäristö on keskeinen osa jokapäiväistä elämäämme, sillä vietämme siellä noin 99% ajastamme. Se edustaa myös valtavaa taloudellista arvoa: 83% kansallisvarallisuudestamme on kiinni rakennuksissa ja infrastruktuurissa ja lähes 60% kaikista Suomen investoinneista kohdistuu rakennettuun ympäristöön. Lisäksi tämä sektori työllistää joka viidennen suomalaisen. [1]

 

Kiinteistö- ja rakennusalalla on huomattava potentiaali digitalisaation hyödyntämiseen. Vaikka digitalisaatio on edennyt rakennusalalla hitaammin verrattuna muihin teollisuudenaloihin, merkittävää kehitystä on silti tapahtunut. Tietomallit, kuten BIM (Building Information Modeling), ovat tuoneet tehostusta suunnitteluun ja toteutukseen, parantaen samalla eri toimijoiden välistä koordinaatiota. Tulevaisuudessa esimerkiksi konenäköä voidaan hyödyntää dokumentoimaan projektien edistymistä reaaliajassa suoraan tietomalleihin työkoneista.

 

Digitaalisen suunnittelun avulla voidaan hallita jo nyt tarkemmin rakennusmateriaaleja ja työvaiheita. Optimoimalla toimitusketjut materiaalit voidaan tilata ja toimittaa suunnitelmien mukaisesti, mikä vähentää ylimääräisiä kustannuksia ja hukkaa.

 

Tekoäly tarjoaa mahdollisuuden ennakoida rakennushankkeiden riskejä, optimoida aikatauluja ja resursseja sekä parantaa suunnittelun ja rakentamisen laatua.

 

Generatiivinen tekoäly on saapumassa arkkitehtitoimistoihin. Se mahdollistaa tulevaisuudessa suunnitteluehdotusten nopean tuottamisen, perustuen esimerkiksi tilankäyttöön, rakennusmateriaaleihin tai ympäristövaikutuksiin. 2D-kuvista voidaan luoda virtuaalisia 3D-malleja helposti, mikä ei ainoastaan nopeuta mallinnusprosessia, vaan myös mahdollistaa erilaisten suunnitteluvaihtoehtojen nopean kokeilun.

 

Monia muitakin mahdollisuuksia on.

Onko nyt oikea aika innovoida?

Kyllä, jos ainakin KIRAHubin tämän vuoden tekoälykiihdyttämöjaksoille osallistuneita yrityksiä on uskominen. Data, tekoäly ja digitalisaatio voivat tarjota useita ratkaisuja, jotka tukevat rakennusalaa sen nykyisissä haasteissa ja mahdollistavat paremman valmistautumisen tulevaisuuden mahdollisuuksiin. KIRAn digihanke onkin ollut avainasemassa edistämässä rakentamisen digitalisaatiota Suomessa.

Näistä lähtökohdista ja vaikeassa markkinatilanteessa toteutettiin KIRAHubin tämän vuoden tekoälykiihdyttämöjaksot. Kurimuksesta huolimatta molemmat jaksot saatiin täyteen tekoälyn hyödyntämisestä kiinnostuneita PK-yrityksiä.

 

Ohjelman tavoitteena on valjastaa tekoälyä osaksi oman organisaation toimintaa viiden työpajan avulla. Kouluttamisen lisäksi kiihdyttämön aikana jokaiselle osallistuvalle organisaatiolle muotoillaan sen tarpeisiin sopiva tekoälypilottiratkaisu, luodaan tämän ratkaisun tuotannollistamiseen liittyvät toimintamallit, sekä rakennetaan pohja onnistumisen edellytyksille.

 

Perustiedot tekoälystä saa muuten ilmaiselta Tekoäly rakennetussa ympäristössä -kurssilta, jonka sisältöä konsulttimme Mika Laukkanen on ollut pitkälti tuottamassa.

KIRAHub 2023H1
KIRAHub 2023H2

Kokemuksia kiihdyttämöjaksoilta

Toisinaan AI-projektitkin menevät metsään, mutta kokemuksista on hyvä oppia

Kiihdyttämöjakso sisältää viisi lähipäivää, joissa aamuisin keskitytään kouluttajien ohjaamana päivän aiheeseen.

 

Jakson kohokohtia ovat kuitenkin eri yritysten väliset keskustelut ja sparraukset. Tänä vuonna käydyt vilkkaat keskustelut ovat tuoneet esiin arvokkaita oivalluksia ja syventäneet ymmärrystä alan haasteista sekä mahdollisuuksista, luoden samalla uusia yhteistyömahdollisuuksia osallistujien kesken.

Kurssin vetäjät olivat alansa ehdottomia asiantuntijoita, joten vetäjät tiesivät mistä puhuivat. Miro oli hyvä alusta kirkastamaan keissejä.

Iltapäivät ovat pyhitettynä yrityskohtaiselle työskentelylle, jossa valmentajamme auttavat käyttötapausten ideoinnissa, arvottamisessa, kuvaamisessa sekä tarkempien suunnitelmien luomisessa.

 

Kahden viimeisen työpajan välillä on pidempi kehitysjakso, jossa osallistujat toteuttavat oman AI-pilottinsa joko itsenäisesti tai kumppaneidensa avustuksella.

Ideasta AI-käyttötapaukseksi

Tänä vuonna toteutettuja AI-pilotteja

Tänäkin vuonna kiihdytettiin useamman KIRA-alan PK-yrityksen toimintaa tekoälyn avulla. Esimerkkejä toteutetuista (ja nyt työn alla olevista) ratkaisuista:

Kiihdyttämössä suoritettu Proof of Concept (PoC) on todistanut, että yrityksemme aloittamat toimet, kuten strukturoidun datan järjestelmällinen kerääminen, avaavat ovia AI-sovelluksille. Nämä sovellukset demonstroivat konkreettisesti, kuinka päivittäin digitalisoitu toiminta hyödyttää kaikkia osapuolia ja tekee AI:n käytöstä arkipäiväistä.

Seuraava tekoälykiihdyttämö starttaa ensi vuonna

Seuraava KIRAHubin tekoälykiihdyttämö järjestetään alkuvuodesta 2024. Meillä on jo seitsemän kiinnostunutta yritystä, mutta mukaan mahtuu vielä muutama nopea. 

 

Päivämäärät lyödään lukkoon lähiaikoina ja julkaistaan KIRAHubin kotisivuilla. Pysy kuulolla!

Back To Top
Theme Mode